Kjøp- salgsundersøkelse

Veterinærattest for kjøp-salg eller forsikring - En risikovurdering

Jeg anbefaler alle å gjennomføre en kjøp-salgsundersøkelse før kjøp av hest. Undersøkelsen er en risikovurdering i forhold til hestens helsetilstand og treningsnivå på undersøkelsesdagen, samt om den vil kunne leve opp til dine forventninger om fremtidig bruk.

Videre anbefaler jeg at kjøper forut for undersøkelsen har vurdert hesten på boks, under oppsaling og oppvarming, samt har prøveridd hesten.

En veterinærattest er ferskvare, det vil si at den gir et bilde av hestens helsetilstand på undersøkelsesdagen. Det er viktig at du som kjøper deltar på undersøkelsen og at du velger en veterinær du har tillit til.

Selve undersøkelsen

Undersøkelsen følger veterinærattest laget av Hestepraktiserende Veterinærers Forening og er en grundig klinisk undersøkelse av hele hesten. Hesten observeres i ro på stall, og alt om hestens generelle tilstand og ytre vil bli vurdert; benstilling, kroppsform, høver og beslag. Høvene blir hovtestet med visitertang. Rygg, nakke, skjelett, ledd, sener og muskulatur blir grundig palpert. Hestens hud og hårlag vil bli undersøkt. Veterinæren lytter til hjerte, lunger og magetarmsystemet. Øyne og tenner blir undersøkt, men da ofte etter mønstringsbiten da dette krever sedasjon i mange tilfeller. Hestens oppførsel og håndterbarhet blir også vurdert.

Etter den kliniske undersøkelsen blir hesten mønstret i skritt og trav på rett spor på hardt og mykt underlag. Etter dette sees hesten i longe, i små og store volter, i alle gangarter. Dersom det ønskes utført rideprøve er det en fordel med ridehus eller ridebane av passende størrelse og godt bunndekke. Deretter følger bøyeprøver hvor alle fire ben blir bøyd. Betydningen av bøyeprøver har blitt diskutert i veterinærkretser de siste årene. Imidlertid anses det fremdeles å være en viktig del av både en kjøp-salgsundersøkelse og halthetsutredning. Et overanstrengt eller betent ledd eller område blir ofte smertefullt av bøyeprøven, selv om hesten ikke trenger ha sett halt ut initialt. En positiv bøyeprøve settes alltid i forhold til hestens alder, bruksområde, treningsnivå osv.

Noen ganger blir det også utført en arbeidstest der hesten får opp pulsen. Arbeidstesten er ment å provosere frem blant annet hoste eller bilyder fra øvre luftveier under trening, noe som kan ha innvirkning på hestens fremtidige bruk. Hjertet blir lyttet til igjen etter arbeid for å oppdage eventuelle arytmier. Deretter blir øynene undersøkt i et mørklagt lokale og en grundig munnhuleundersøkelse som følger HVFs norm for munnhuleundersøkelser blir utført. Ved ønske om uttak av blodprøver for fremmedstoffer/medisin/doping kan dette taes før en evt. sedering. Blodprøvene kan og lagres frossent som en trygghet – hvor de kan bli sendt inn for analyse ved en senere anledning (ved en evt. tvist f.eks.)

Hvis det fremkommer funn ila undersøkelsen som krever ytterligere diagnostikk eller det er et ønske om at hesten skal røntges, ultralydes eller endoskoperes kan jeg henvise deg og din hest til klinikk for videre bildediagnostikk.

Når undersøkelsen er fullført, vil jeg som veterinær gå igjennom veterinærattesten og diskutere funn med deg som kjøper og selger. Husk at ingen hest er helt 100%. Det vil alltid være noen avvik. Veterinærattesten gir deg som kjøper muligheten til å ta et informert valg i kjøpssituasjonen, og du må vurdere om de evt. funnene er noe du kan leve godt med.

Ikke egnet for salg?

Hvis hesten har symptomer som gjør at den anses uegnet for salg, diskuteres dette med både selger og kjøper. Dette kan for eksempel være fordi hesten er halt eller har et moderat utslag på bøyeprøve. Noen ganger kan dette komme som et sjokk for både selgere og kjøpere. Hvis hesten har fungert bra frem til undersøkelsestidspunktet og kanskje trent og konkurrert, kan det være en tilfeldighet. For eksempel kan hesten ha blitt skadet dagen før eller under transport på vei til undersøkelsen. Et alternativ kan da være å ta hesten hjem, gi den noen dager hvile, sette den i gang igjen og så utføre en ny undersøkelse om et par uker. Hvis det var noen tvil før, har hesten sannsynligvis et problem som må undersøkes nærmere. En undersøkelsestid kan da bookes slik at både selgere og kjøpere får mer informasjon om hvorfor hesten ikke er haltfri.

Jeg kan også bistå med:

  • Vurdering av hester i utlandet
  • Vurdering av tilsendte filmer, veterinærattester og røntgenbilder
  • Forsikringsattest - en noe kortere undersøkelse, men som tar for seg det forsikringsselskapene krever for å forsikre hesten.

Kilde: evidensia, HVF.