Nedsatt prestasjon

En grundig undersøkelse av alle organsystemer

Underprestasjon eller nedsatt prestasjon hos hester er en vanlig grunn til å oppsøke veterinær. Mange av våre sportshester er toppidrettsutøvere som presterer på høyeste nivå med små marginer for avvik. Det er viktig å ha dette i bakhodet hvis resultatene eller øvelsene på trening ikke er som å forvente. Symptomer på nedsatt prestasjon kan være alt fra tydelige symptomer til mer diffuse symptomer hvor rytter har en mistanke om at noe ikke stemmer. Jeg som veterinær tar alltid disse mistankene på alvor, da ingen kjenner hesten bedre enn deg, og hvis du føler at noe er galt, er det vanligvis riktig!

Ved undersøkelse for nedsatt prestasjon utfører jeg en grundig undersøkelse av alle organsystemer, inkl auskultasjon av lungene med rebreathing bag, halthetsutredning og blodprøver, inkl allergiscreening. Mer spesialiserte undersøkelser ved behov, inkl BAL/Tracheal skylleprøver, henvisning til endoskopi/gastroskopi/røntgen/ultralyd.

Hva kan forårsake nedsatt prestasjon?

Muskel- og skjelettproblemer/ortopediske problemer

Halthet
Dette er den vanligste årsaken til nedsatt prestasjon. For eksempel kan milde bilaterale haltheter være vanskelig å se, om du ikke ser etter det spesifikt, og kan føre til diffuse problemer under ridning. Du kan lese mer om halthet her.

Ryggsmerter
Kan være sekundært til lavgradig halthet hos hester, dårlig tilpasset sal, kissing spines osv. En smertefull rygg har selvfølgelig innvirkning på prestasjonen. Symptomene kan være alt fra tydelige ryggplager til mer diffuse symptomer:

 • Bukker, steiler, sparker bak ut, stikker
 • Dårlige overganger – kaster hodet opp
 • Uvillig til å gå samlet på bittet og engasjere bakparten
 • Senker ryggen eller går ikke med ryggen opp i samlet arbeid
 • Mister topplinje muskulatur eller det er vanskelig å bygge overlinje
 • Tydelig øm ved palpasjon av epaxialmuskulatur
 • Stopper på hindre
 • Har vanskeligheter med å fatte galopp eller opprettholde galoppen, går i kryssgalopp, har en 4-taktig galopp eller bryter galoppen hyppig

Bekkensmerter (Ileosacralledd-smerter)
Smerter i dette området kan være primære eller sekundære, eller kombinert med andre forhold, men kan forårsake halthet og/eller nedsatt prestasjon. Symptomene er ofte diffuse som:

 • Trang plassering av bakbena – hestene ser ut som de går på linje, hvor de plasserer bakhøvene rett foran hverandre for å stabilisere bekkenet.
 • Passgang lignende skritt i serpentiner – fremben og bakben på samme side beveger seg fremover samtidig.
 • Hofte asymmetri – hvor en hofte er lavere enn den andre og hesten bøyer seg mer til en side.
 • Holder halen konstant plassert til en side når hesten går i serpentiner.
 • Kaninhopp-aktig galopp hvor begge bakben lander samtidig for å unngå de roterende kreftene på bekkenet.
 • Redusert fleksibilitet i lumbosacralområdet (overgang lende – bekken).

Muskelproblemer/sykdommer

Dette er en viktig årsak til nedsatt prestasjon, spesielt krysslammelse (rhabdomyolyse). Det finnes 2 typer krysslammelse enkelt forklart:

 • Sporadisk rhabdomyolyse - hester som ved sjeldne anledninger får et tilfelle av krysslammelse; f.eks. etter overanstrengelse.
 • Kronisk rabdomyolyse - gjentatte tilfeller av krysslammelser. Det første tilfellet oppstår vanligvis i ung alder. Det er denne typen som er mest bekymringsfull. Affiserte hester er utsatt for gjentatte episoder med krysslammelse, og i mange tilfeller begrenser dette deres atletiske karriere.

I tillegg finnes det en subtil form for muskelskade eller krysslammelse som heter subklinisk myopati. Symptomer på muskelsmerter og ømhet ikke er tilstede, men affiserte hester har allikevel økte nivåer av kreatin kinase (CK) på blodprøver. CK er et muskelenzym som "lekker" ut i blodet når muskelskader oppstår under trening. Det er rapportert at opptil 15% av hester som ble undersøkt for nedsatt prestasjon har denne formen for muskelskade.

Luftveisproblemer

Problemer med luftveiene er den nest vanligste årsaken til nedsatt prestasjon

Øvre luftveislidelser
Et stort antall øvre luftveislidelser forårsaker problemer med nedsatt prestasjon pga en begrensning av luftstrømmen som pustes inn. Som et resultat når mindre luft lungene og den normale utvekslingen av oksygen og karbondioksid blir nedsatt. Hesten får da mindre oksygen under trening, og den blir lettere sliten. Noen hester lager også lyder fra luftveiene/svelg under trening, men ikke alle.

Eksempler på øvre luftveislidelser:

 • Strupepiper (laryngeal hemiplegi) Lammelse av som regel venstre side av stemmebåndbrusken i strupehodet,
 • Feilplassering eller instablitet av den myke ganen (DDSP/PI)
 • Strupelokk- og ganefeil (Epiglottic entrapment og andre epiglottis-lidelser)
 • Dynamisk kollaps av stemmebånd (når strupehode/stemmebånd kollapser under trening).
 • Axial deviation of the aryepiglottic folds (ADAF) – når den membranøse delen av aryepiglottic foldene i strupehodet beveger seg inn mot luftrøret og gjør det vanskeligere å puste.

Nedre luftveislidelser
Treningsindusert lungeblødning (EIPH) og Equine Astma er tilstandene i nedre luftveier (lungene) som oftest har vært assosiert med prestasjonsproblemer. Akutte virus- og bakterieinfeksjoner i lungen kan også selvfølgelig svekke prestasjonen.

Lungeblødning (EIPH) er en tilstand som oftest er assosiert med løpshester. Imidlertid kan det også forekomme hos hester som utfører andre typer anstrengende trening, for eksempel feltrittdelen på et tre-dagers arrangement og hos poloponnier og barrel race hester. Gjentatte episoder med blødning kan forårsake permanent skade på lungen hvor arrdannelse etter hvert kan begrense treningsevnen.

Equine astma. Tidligere RAO. Astma er en alvorlig luftveisbetennelse som utvikles når utsatte hester blir utsatt for visse typer muggsopp og støv som er til stede i høy og flis/miljø. Berørte hester antas å være allergiske mot disse muggsoppene og forblir utsatt for resten av livet. Virusinfeksjoner i lungene antas også å kunne utløse astma hos noen hester. Det er også antatt en arvelig faktor. De kliniske tegnene på astma kan variere mye - hardt rammede hester har anstrengt pust i ro med utvidede nesebor, hoste, neseutflod og har tydelig nedsatt treningskapasitet, Hester med mild astma kan ha et normalt pustemønster i ro, men hoster ofte gjentatte ganger, spesielt under trening.

Hos unge prestasjonshester er IAD mye vanligere – dette er en mindre alvorlig inflammatorisk luftveistilstand som forverres av dårlig miljø og eksponering for mugg og støv i høy og miljø. Vanligste symptom er nedsatt treningskapasitet. Disse hestene kan i visse tilfeller hoste, men ikke alle. Mange har forøket mengde mucus (slim) i luftrøret ved endoskopi-undersøkelse. En BAL prøve må til for å diagnostisere IAD.

Kardiovaskulære problemer (Hjerte- og karsykdommer):

Hjertearytmier som atrieflimmer er den vanligste kardiovaskulære årsaken til nedsatt prestasjon. Den normale hestens hjertefrekvens varierer med trening opp til maks 200 - 240 slag/minutt.

Ved trening bør hesten hjertefrekvens ligge på:

 • 70-120 slag/minutt i trav
 • 120-150 slag/minutt i kort galopp
 • 180-240 slag/minutt ved full galopp (løpshest).
 • Hjertefrekvens bør raskt synke til under 100 slag/minutt de første 5 minuttene etter maksimal trening og synke til hvilepuls (28-40 slag/min), 30-45 minutter etter trening.
 LøpshestDressurhestSpranghest
Skritt60-8070-90-
Trav80-120100-120-
Kort galopp120-150120-140-
Galopp150-180120-150-
Makspuls/hjertefrekvens ved spesifikt arbeid/trening220-250 Veddeløp120-150 Flyvende galloppbytter, passage og piaffe.100-180
Sprangbane
Puls 5 min etter trening10040-8050-90
Kilder:Patteson, Equine Cardiology 1996Barbesgaard et al. Equine Vet J 2010Buhl et al. Equine Vet J 2010

Atrieflimmer
Hester med atrieflimmer har vanligvis normal hvilepuls, men de har høyere hjerterytme enn normalt under trening, vanligvis 40-60 slag/minutt høyere for hvert treningsnivå. På grunn av økningen i hjerterytmen vil hjertets evne til å fylle seg med blod bli nedsatt og dermed blir mindre blod pumpet ut av hjertet til kroppen. Atrieflimmer resulterer i betydelig nedsatt prestasjon. Konvertering fra atrieflimmer til sinusrytme resulterer vanligvis i at hesten kommer tilbake til dens tidligere prestajonsnivå.

Andre hjerte-og karlidelser som kan påvirke prestasjon:

 • 2. og 3. grads AV-blokk
 • Myokarditt / kardiomyopati
 • Mitral/tricuspidalklaff insuffiens
 • Tromboflebitt

Diagnose av hjertelidelser foretas ved grundig auskultasjon av hjertet, analysering av oksygenopptak og laktat (melkesyre) i blod, EKG og ultralyd av hjertet.

Magesår (EGUS)

Hest med magesår kan ha forskjellige symptomer, men vil ofte lide av nedsatt prestasjon.  Magesår påvirker 90-100% av løpshester, 58% av sportshester og 36-53% av fritidshester, og det kan bare pålitelig diagnostiseres ved gastroskopi. Les mer om magesår her

Tannproblemer

Hest med smerter fra tennene kan ha forskjellige symptomer, men vil ofte lide av nedsatt prestasjon. Hester viser ofte ikke tegn til smerter når de spiser, men tannproblemer hos hester er vanlige og kan forårsake problemer under ridning som bla:

 • Problemer med å akseptere bittet eller biter seg fast i bittet
 • Vanskeligere å ri på en hånd, eller volte. Kan bli verre av å stramme neseremen
 • Tilter hodet eller rister på hodet
 • Les mer om tannhelse her

Subklinisk/mild sykdom og infeksjoner

Hester kan bli forkjølet, eller få andre mindre alvorlige infeksjoner, slik som oss. Dette får dem naturlig nok til å føle seg dårlige selv om de ikke viser ytre tegn på sykdom. En blodprøve tatt raskt nok etter en episode med nedsatt prestasjon, kan være med på å stille denne diagnosen. Les mer her

Det er mange flere potensielle forhold hos hester som kan forårsake nedsatt prestasjon, bla:

 • Overtreningssyndrom
 • Ernæring
 • Elektrolyttforstyrrelser
 • PPID, cushingssyndrom – Les mer her